Specialkompetens i underjordsgruvor

Vi är verksamma som operatörer vid olika områden i gruvans produktionsled såsom produktionsledning, vattenbil, raslastning, bergtransport med tunga fordon, sprängarbeten och skuthantering samt gruvans styrcentral.