Följ oss på Instagram

Tjänster

stor kvarn

Kvarnarbeten

Vi är specialiserade på service- och montagearbeten på malkvarnar inom gruvindustrin. Vi är verksamma på flera orter i Sverige och även internationellt. Vi har lång erfarenhet och är ledande i vår bransch. Vi präglas för vår tidsoptimering, säkerhetstänk och glada atmosfär. 

underjordisk gruvutrustning

Specialkompetens i underjordsgruvor

Vi är verksamma som operatörer vid olika områden i gruvans produktionsled såsom produktionsledning, vattenbil, raslastning, bergtransport med tunga fordon, sprängarbeten och skuthantering samt gruvans styrcentral.

Vad säger våra kunder

Jobba med oss